PUINBREKEN

Puinbreken Nederland BV beschikt over een mobiele puinbreker waarmee beton- en bouwpuin gerecycled wordt tot granulaat. Onze breker heeft een capaciteit van ca. 1.500 ton per dag. De breker is kleiner dan de gangbare modellen in Nederland. Hierdoor is onze breker uitermate geschikt voor werkzaamheden in het binnenstedelijk gebied.

Het vrijkomende puin wordt op locatie gebroken tot recyclinggranulaten die ter plaatse weer kunnen worden verwerkt als funderingsmateriaal of halfverharding. Door ter plaatse te breken wordt veel transport uitgespaard zowel in de afvoer als ook weer in de aanvoer.

De granulaten worden onder certificaat gebroken. Hiervoor wordt continue de kwaliteit bewaakt en getoetst door middel van monstername op iedere locatie. Het granulaat dat wordt afgeleverd is geproduceerd conform de beoordelingsrichtlijnen BRL 2506-1 en BRL 2506-2.

© MHB

  • Facebook Social Icon
  • Facebook