SLOOPWERK

Puinbreken Nederland verzorgt uw kleinschalige sloopwerken van begin tot en met het bouwrijp opleveren van uw locatie. Wij verzorgen de voorbereiding zoals asbestinventarisatie en aanvragen van de sloopvergunning. Daarnaast kunnen wij de sloopwerkzaamheden verzorgen, dit doen wij meestal samen met andere partijen waarbij selectief wordt gesloopt.

Bruikbare materialen worden selectief gedemonteerd en afgevoerd voor hergebruik dan wel naar een recyclingbedrijf. Metsel- en betonpuin is een waardevolle grondstof welke wij bewerken tot recyclinggranulaat. Wat vervolgens ter plekke weer kan worden toegepast als verhardingsmateriaal.

© MHB

  • Facebook Social Icon
  • Facebook